מכרז מס' 2020/1 – מתן שירותי מערכות מידע לחינוך על יסודי במוסדות עיריית שפרעם

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך

 של 600 ₪ (שלא יוחזר)

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

נזיה שחאדה/ גזבר העירייה

 נייד: 0526009705

 טל: 9059161 – 04

 דואר אלקטרוני:

nazih.s@shf.org.il

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 12/2/2019

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

 המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.