מכרז מס' 2019/ 35 – תכנון מרכז עירוני ושכונת מגורים בשפרעם

מכרזים

עיריית שפרעם מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת המכרז לעיל עד ליום 20/1/2020 שעה 12:00.
מכרז מס' 2019/ 35 – תכנון מרכז עירוני ושכונת מגורים בשפרעם
רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 3000 ₪

לקבלת בירור ופרטים נוספים :

איוב איוב/ מהנדס העירייה

נייד: 0526009770

טל: 9059120 – 04

דואר אלקטרוני:

ayob.a@shf.org.il

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז :

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 8/1/2020

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.