מכרז מס' 2019/ 35 – תכנון מרכז עירוני ושכונת מגורים בשפרעם

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 3000 ₪.

ניתן לקבל את מסמכי המכרז לעיון בפנייה למייל gnoihaus@gmail.comלקבלת בירור ופרטים נוספים

איוב איוב/ מהנדס העירייה

נייד: 0526009770

טל: 9059120 – 04

דואר אלקטרוני:

ayob.a@shf.org.il

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 8/1/2020

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.