מכרז מס' 2019/ 34 – הסעות כלליות

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום

2500 ₪ (שלא יוחזר).

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

מרואן סבאענה/ מנהל מחלקת רכש

 טל: 9059116 – 04

נייד: 0526009721

דואר אלקטרוני:

marwansb98@gmail.com

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 11/12/2019

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.