מכרז 2019/ 31 – עבודות שיפוצים במרכז תרבות דרוזי מרשאן- שפרעם

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך

 של 2000 ₪ (שלא יוחזר).

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

עו"ד נאגי שחאדה/ מנהל מחלקת ביטוחים

טל: 9059160 – 04

נייד: 0522615911

דואר אלקטרוני: najish11@gmail.com

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 27/11/2019

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.