מכרז מס' 2019/ 32 – בנית 2 יח' גני ילדים בשכ' חיילים משוחררים בשפרעם

מכרזים

מכרז מס' 2019/ 32 – בנית 2 יח' גני ילדים בשכ' חיילים משוחררים בשפרעם
רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך

 של 2000 ₪ (שלא יוחזר).

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

איוב איוב/ מהנדס העירייה

נייד: 0526009770

טל: 9059120 – 04

דואר אלקטרוני:

ayob.a@shf.org.il

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 27/11/2019

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

סיור קבלנים: יום 18/11/2019 שעה  11 בבוקר, המפגש  במשרד מחלקת הנדסה.