מכרז מס' 2019/25 - מכרז מס' 2019/27 - עבודות שיפוצים בבית קברות נוצרי

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מהנדס העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך:

מכרז מס' 25/2019 -

300 ₪ (שלא יוחזר)

מכרז מס' 27/2019 – 500 ₪ (שלא יוחזר

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

איוב איוב/ מהנדס העירייה

נייד: 0526009770

טל: 9059120 – 04

דואר אלקטרוני:

ayob.a@shf.org.il

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 13/11/2019

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

סיור קבלנים: יום 4/11/2019 שעה 11:00 בבוקר, המפגש במשרד מחלקת הנדסה