מכרז מס' 2019/ 26 – עבודות הכנה ל-4 מתחמי גני משחקים בשפרעם

מכרזים

מכרז מס' 2019/ 26 – עבודות הכנה ל-4 מתחמי גני משחקים בשפרעם

עיריית שפרעם

מכרז מס' 2019/ 26 –  עבודות הכנה ל-4 מתחמי גני משחקים בשפרעם

 

רכישת מסמכי המכרז

לקבלת בירור ופרטים  נוספים

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז

במשרד מהנדס העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום

1300 ₪ (שלא יוחזר)

איוב איוב/ מהנדס העירייה

נייד: 0526009770

טל: 9059120 – 04

דואר אלקטרוני:

ayob.a@shf.org.il

 

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 11/9/2019

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

סיור קבלנים: יום 5/9/2019 שעה  12:00 בצהורים, המפגש  במשרד מחלקת הנדסה

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה