מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
تمديد / הארכת - מכרז מס' 11/2021 - אספקת שירותי אכיפת גביה מינהלית exit_to_app מילוי טופס تمديد / הארכת - מכרז מס' 11/2021 - אספקת שירותי אכיפת גביה מינהלית arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF تمديد / הארכת - מכרז מס' 11/2021 - אספקת שירותי אכיפת גביה מינהלית
مناقصة رقم 14/2021 - עבודות שיפוץ מחלקת גביה - עירית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة رقم 14/2021 - עבודות שיפוץ מחלקת גביה - עירית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة رقم 14/2021 - עבודות שיפוץ מחלקת גביה - עירית שפרעם
مناقصة - מכרז מס' 13/2021- עבודות חיזוק מבנה בית ספר גבור גבור לרעידות אדמה exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 13/2021- עבודות חיזוק מבנה בית ספר גבור גבור לרעידות אדמה arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 13/2021- עבודות חיזוק מבנה בית ספר גבור גבור לרעידות אדמה
مناقصة/ מכרז מס' 12/2021 - ביצוע סקר שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז מס' 12/2021 - ביצוע סקר שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז מס' 12/2021 - ביצוע סקר שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית
مناقصة/ מכרז מס' 11/2021 - exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז מס' 11/2021 -
אספקת שירותי אכיפת גבייה מינהלית - 2021/11 exit_to_app מילוי טופס אספקת שירותי אכיפת גבייה מינהלית - 2021/11 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF אספקת שירותי אכיפת גבייה מינהלית - 2021/11
مناقصة - מכרז מס' 11/2021 - אספקת שירותי אכיפת גבייה מינהלית לעיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 11/2021 - אספקת שירותי אכיפת גבייה מינהלית לעיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 11/2021 - אספקת שירותי אכיפת גבייה מינהלית לעיריית שפרעם
مناقصة / מכרז מס' 10/2021 - עבודות ריבוד, תיעל והשלמת סלילה ברחבי העיר שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة / מכרז מס' 10/2021 - עבודות ריבוד, תיעל והשלמת סלילה ברחבי העיר שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة / מכרז מס' 10/2021 - עבודות ריבוד, תיעל והשלמת סלילה ברחבי העיר שפרעם
\مناقصة/ מכרז 1/2021 - איסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל exit_to_app מילוי טופס \مناقصة/ מכרז 1/2021 - איסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF \مناقصة/ מכרז 1/2021 - איסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
مناقصة- מכרז 9/2021 - עבודות השלמה באצטדיון פיס עירוני בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 9/2021 - עבודות השלמה באצטדיון פיס עירוני בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 9/2021 - עבודות השלמה באצטדיון פיס עירוני בשפרעם