מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
التسجيل في سجل المستشارين ومزودي خدمات 2022 - הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות 2022 exit_to_app מילוי טופס التسجيل في سجل المستشارين ومزودي خدمات 2022 - הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות 2022 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF التسجيل في سجل المستشارين ومزودي خدمات 2022 - הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות 2022
اعلان - استئجار مبنى لتفعيل مدرسة فالدروف exit_to_app מילוי טופס اعلان - استئجار مبنى لتفعيل مدرسة فالدروف arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF اعلان - استئجار مبنى لتفعيل مدرسة فالدروف
مناقصة פרסום מכרז 21/2021 - עבודות הנגשה במבנה ציבור - עיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة פרסום מכרז 21/2021 - עבודות הנגשה במבנה ציבור - עיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة פרסום מכרז 21/2021 - עבודות הנגשה במבנה ציבור - עיריית שפרעם
مناقصة / מכרז 19/2021 - התקנת מעלית בבי"ס אלנור בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة / מכרז 19/2021 - התקנת מעלית בבי"ס אלנור בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة / מכרז 19/2021 - התקנת מעלית בבי"ס אלנור בשפרעם
مناقصة/ מכרז מס' 20/2021 - איסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ואיסוף, פינוי והטמנה של גזם ופסולת גושית משטח השיפוט של עיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז מס' 20/2021 - איסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ואיסוף, פינוי והטמנה של גזם ופסולת גושית משטח השיפוט של עיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז מס' 20/2021 - איסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ואיסוף, פינוי והטמנה של גזם ופסולת גושית משטח השיפוט של עיריית שפרעם
مناقصة- מכרז מס' 17/2021 - עבודות פיתוח ואחזקה, ריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכים לשנת 2012 - שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז מס' 17/2021 - עבודות פיתוח ואחזקה, ריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכים לשנת 2012 - שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז מס' 17/2021 - עבודות פיתוח ואחזקה, ריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכים לשנת 2012 - שפרעם
مناقصة/ מכרז 15/2021- עבודות סלילה ושיקום כבישים בשכ' חיילים משוחררים - שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז 15/2021- עבודות סלילה ושיקום כבישים בשכ' חיילים משוחררים - שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז 15/2021- עבודות סלילה ושיקום כבישים בשכ' חיילים משוחררים - שפרעם
הארכה - מכרז 12/2021 - לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית exit_to_app מילוי טופס הארכה - מכרז 12/2021 - לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF הארכה - מכרז 12/2021 - לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית
مناقصة - מכרז מס' 16/2021 - מכירת רכב מסוג טיוטה ב. אחוד סגור תא כפול - מודל 2002 exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 16/2021 - מכירת רכב מסוג טיוטה ב. אחוד סגור תא כפול - מודל 2002 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 16/2021 - מכירת רכב מסוג טיוטה ב. אחוד סגור תא כפול - מודל 2002
מסמכי / مناقصةמכרז מס' 12/2021 - ביצוע סקר שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית exit_to_app מילוי טופס מסמכי / مناقصةמכרז מס' 12/2021 - ביצוע סקר שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מסמכי / مناقصةמכרז מס' 12/2021 - ביצוע סקר שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית