מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
اعلان استئجار مبنى لتفعيل نويدة عائلية exit_to_app מילוי טופס اعلان استئجار مبنى لتفعيل نويدة عائلية arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF اعلان استئجار مبنى لتفعيل نويدة عائلية
اعلان - استئجار مبنى لتفعيله مخزن للبلدية exit_to_app מילוי טופס اعلان - استئجار مبنى لتفعيله مخزن للبلدية arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF اعلان - استئجار مبنى لتفعيله مخزن للبلدية
مناقصة - מכרז 2/2022 - הפעלת תוכנית "מסיכון לסיכוי" exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 2/2022 - הפעלת תוכנית "מסיכון לסיכוי" arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 2/2022 - הפעלת תוכנית "מסיכון לסיכוי"
مناقصة - מכרז 1/2022 - הסבת סדנאות בבי"ס תיכון עירוני ב' למשרדי מתי"א exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 1/2022 - הסבת סדנאות בבי"ס תיכון עירוני ב' למשרדי מתי"א arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 1/2022 - הסבת סדנאות בבי"ס תיכון עירוני ב' למשרדי מתי"א
مناقصات מכרזים 26/2021 ו- 27/2021 ו- 28/2021 exit_to_app מילוי טופס مناقصات מכרזים 26/2021 ו- 27/2021 ו- 28/2021 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصات מכרזים 26/2021 ו- 27/2021 ו- 28/2021
مناقصة - מכרז מס' 25/2021 - איסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ואיסוף, פינוי והטמנה של גזם ופסולת גושית exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 25/2021 - איסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ואיסוף, פינוי והטמנה של גזם ופסולת גושית arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 25/2021 - איסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ואיסוף, פינוי והטמנה של גזם ופסולת גושית
مناقصة - מכרז 24/2021 - קבלת שירותי מנהל/ת דיגיטל בעיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 24/2021 - קבלת שירותי מנהל/ת דיגיטל בעיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 24/2021 - קבלת שירותי מנהל/ת דיגיטל בעיריית שפרעם
lمناقصة מכרז 23/2021 - עבודות שיפוצים במבנה העירייה exit_to_app מילוי טופס lمناقصة מכרז 23/2021 - עבודות שיפוצים במבנה העירייה arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF lمناقصة מכרז 23/2021 - עבודות שיפוצים במבנה העירייה
مناقصة - מכרז מס' 22/2021 - הפעלת תוכנית "ניצנים" בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 22/2021 - הפעלת תוכנית "ניצנים" בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 22/2021 - הפעלת תוכנית "ניצנים" בשפרעם
مناقصة/ מכרז 18/2021- שיפוץ מתנ"ס ומגרש ספורט שכ' חיילים משוחרים - שלב ב' exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז 18/2021- שיפוץ מתנ"ס ומגרש ספורט שכ' חיילים משוחרים - שלב ב' arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז 18/2021- שיפוץ מתנ"ס ומגרש ספורט שכ' חיילים משוחרים - שלב ב'