מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
مناقصة/ מכרז 14/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס מפתן שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז 14/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס מפתן שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז 14/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס מפתן שפרעם
مناقصة / 13/2022 עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס יסודי אלמכתב ע"ש סאלח סמור exit_to_app מילוי טופס مناقصة / 13/2022 עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס יסודי אלמכתב ע"ש סאלח סמור arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة / 13/2022 עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס יסודי אלמכתב ע"ש סאלח סמור
مناقصة/ מכרז 12/2022- עבודות שיפוצים, בטיחות ונגישות בי"ס חט"ב ב' ע"ש עאטף חטיב exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז 12/2022- עבודות שיפוצים, בטיחות ונגישות בי"ס חט"ב ב' ע"ש עאטף חטיב arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז 12/2022- עבודות שיפוצים, בטיחות ונגישות בי"ס חט"ב ב' ע"ש עאטף חטיב
مناقصة/ מכרז 11/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס תיכון ב' exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז 11/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס תיכון ב' arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז 11/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס תיכון ב'
مناقصة מכרז 10/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס ואולם ספורט בי"ס יסודי אלעין exit_to_app מילוי טופס مناقصة מכרז 10/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס ואולם ספורט בי"ס יסודי אלעין arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة מכרז 10/2022- עבודות שיפוץ ובטיחות בבי"ס ואולם ספורט בי"ס יסודי אלעין
التسجل في سجل المتشارين הרשמה למאגר היועצים ונותני שירות exit_to_app מילוי טופס التسجل في سجل المتشارين הרשמה למאגר היועצים ונותני שירות arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF التسجل في سجل المتشارين הרשמה למאגר היועצים ונותני שירות
مناقصة - מכרז 6/2022 - עבודות שיפוצים במבנה אשכול פיס שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 6/2022 - עבודות שיפוצים במבנה אשכול פיס שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 6/2022 - עבודות שיפוצים במבנה אשכול פיס שפרעם
הליך מס' 1/2022 - הקצאה מבנה לצורך הפעלת מעון יום exit_to_app מילוי טופס הליך מס' 1/2022 - הקצאה מבנה לצורך הפעלת מעון יום arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF הליך מס' 1/2022 - הקצאה מבנה לצורך הפעלת מעון יום
مناقصة - מכרז 5/2022 - עבודות פיתוח ואחזקה וריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכים exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 5/2022 - עבודות פיתוח ואחזקה וריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכים arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 5/2022 - עבודות פיתוח ואחזקה וריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכים
مناقصة/מכרז 4/2022 - עבודות שדרוג אולם ספורט עוסמאן exit_to_app מילוי טופס مناقصة/מכרז 4/2022 - עבודות שדרוג אולם ספורט עוסמאן arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/מכרז 4/2022 - עבודות שדרוג אולם ספורט עוסמאן