מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז) exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז) arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז)
تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום exit_to_app מילוי טופס تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום
مناقصة מכרז 18/2022 - עבודות השלמה במוקד העירייה exit_to_app מילוי טופס مناقصة מכרז 18/2022 - עבודות השלמה במוקד העירייה arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة מכרז 18/2022 - עבודות השלמה במוקד העירייה
مناقصة מכרז 20/2022- ביצוע פרויקט ניקוי המרחב הציבורי - שלב ב' exit_to_app מילוי טופס مناقصة מכרז 20/2022- ביצוע פרויקט ניקוי המרחב הציבורי - שלב ב' arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة מכרז 20/2022- ביצוע פרויקט ניקוי המרחב הציבורי - שלב ב'
مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום exit_to_app מילוי טופס مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום
مناقصة - מכרז 17/2022 עבודות שיפוצים במגרש כדורגל exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 17/2022 עבודות שיפוצים במגרש כדורגל arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 17/2022 עבודות שיפוצים במגרש כדורגל
مناقصة מכרז 8/2022 - שירותי הסעות למוסודות חינוך רגיל ומיוחד exit_to_app מילוי טופס مناقصة מכרז 8/2022 - שירותי הסעות למוסודות חינוך רגיל ומיוחד arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة מכרז 8/2022 - שירותי הסעות למוסודות חינוך רגיל ומיוחד
مناقصة- מכרז מס' 16/2022 - מתן שירותי הפעלת רכב סיור רווחה בעיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז מס' 16/2022 - מתן שירותי הפעלת רכב סיור רווחה בעיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז מס' 16/2022 - מתן שירותי הפעלת רכב סיור רווחה בעיריית שפרעם
مناقصة - מכרז מס' 15/2022- מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות עיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 15/2022- מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות עיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 15/2022- מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות עיריית שפרעם
مناقصة- מכרז 7/2022 עבודות פיתטח ואחזקה, ריבוד כבישים, תאורה, תיעול ופריצת דרכים 2022 exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 7/2022 עבודות פיתטח ואחזקה, ריבוד כבישים, תאורה, תיעול ופריצת דרכים 2022 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 7/2022 עבודות פיתטח ואחזקה, ריבוד כבישים, תאורה, תיעול ופריצת דרכים 2022