מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
مناقصة - מכרז 1/2024 - מתן שירותי ותחזוקה לכלל המעליות השייכות לעיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 1/2024 - מתן שירותי ותחזוקה לכלל המעליות השייכות לעיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 1/2024 - מתן שירותי ותחזוקה לכלל המעליות השייכות לעיריית שפרעם
קול קורא להצטרפות למאגר הספקים / הקבלנים exit_to_app מילוי טופס קול קורא להצטרפות למאגר הספקים / הקבלנים arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF קול קורא להצטרפות למאגר הספקים / הקבלנים
קול קורא להצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות exit_to_app מילוי טופס קול קורא להצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF קול קורא להצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות
مناقصة - מכרז מס' 46/2023 - הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 46/2023 - הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 46/2023 - הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים
مناقصة- מכרז 39/2023 עבודות מתזים במבנה מתנ"ס אלחורש ומרכז גיל רך בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 39/2023 עבודות מתזים במבנה מתנ"ס אלחורש ומרכז גיל רך בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 39/2023 עבודות מתזים במבנה מתנ"ס אלחורש ומרכז גיל רך בשפרעם
مناقصة - מכרז 38/2023 - פינוי מתחם ריכוז פסולת בשטח שיפוט עיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 38/2023 - פינוי מתחם ריכוז פסולת בשטח שיפוט עיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 38/2023 - פינוי מתחם ריכוז פסולת בשטח שיפוט עיריית שפרעם
مناقصة - מכרז מס' 37/2023 - מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות חינוך בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 37/2023 - מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות חינוך בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 37/2023 - מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות חינוך בשפרעם
مناقصة - מכרז (חוזר) 3/2023 - איסוף ופינוי אשפה ביתית, פסולת גושית וגזם משטח שיפוט עיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז (חוזר) 3/2023 - איסוף ופינוי אשפה ביתית, פסולת גושית וגזם משטח שיפוט עיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז (חוזר) 3/2023 - איסוף ופינוי אשפה ביתית, פסולת גושית וגזם משטח שיפוט עיריית שפרעם
مناقصة- מכרז 30/2023 - טיפול בשיקים חוזרים exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 30/2023 - טיפול בשיקים חוזרים arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 30/2023 - טיפול בשיקים חוזרים
اعلان - الانضمام الى سجل المقاولين ومزودي خدمات exit_to_app מילוי טופס اعلان - الانضمام الى سجل المقاولين ومزودي خدمات