מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
השכרת מבנה exit_to_app מילוי טופס השכרת מבנה arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF השכרת מבנה
מכרזים 9/2020 + 10/2020 + 12/2020 + 13/2020 exit_to_app מילוי טופס מכרזים 9/2020 + 10/2020 + 12/2020 + 13/2020
מכרז מס' 7/2020 – מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות החינוך בשפרעם exit_to_app מילוי טופס מכרז מס' 7/2020 – מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות החינוך בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מכרז מס' 7/2020 – מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות החינוך בשפרעם
מכרז מס' 2020/ 11 – מכירת רכב מטאטא רחובות מסוג דאף בריטניה מודל 2008 exit_to_app מילוי טופס מכרז מס' 2020/ 11 – מכירת רכב מטאטא רחובות מסוג דאף בריטניה מודל 2008 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מכרז מס' 2020/ 11 – מכירת רכב מטאטא רחובות מסוג דאף בריטניה מודל 2008
מכרז מס' 2020/ 8 – עבודות גינון – כניסה מזרחית לשפרעם exit_to_app מילוי טופס מכרז מס' 2020/ 8 – עבודות גינון – כניסה מזרחית לשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מכרז מס' 2020/ 8 – עבודות גינון – כניסה מזרחית לשפרעם
מכרז מס' 2020/ 6 – מתן שירותי פרסום בעיתונות exit_to_app מילוי טופס מכרז מס' 2020/ 6 – מתן שירותי פרסום בעיתונות arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מכרז מס' 2020/ 6 – מתן שירותי פרסום בעיתונות
מכרז מס' 2020/5 – הסבת קומת מרתף במבנה המתנ"ס למרכז גיל רך exit_to_app מילוי טופס מכרז מס' 2020/5 – הסבת קומת מרתף במבנה המתנ"ס למרכז גיל רך arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מכרז מס' 2020/5 – הסבת קומת מרתף במבנה המתנ"ס למרכז גיל רך
4/2020 - מכרז לבחירת משקיפים לפרויקטים הנדסיים exit_to_app מילוי טופס 4/2020 - מכרז לבחירת משקיפים לפרויקטים הנדסיים arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF 4/2020 - מכרז לבחירת משקיפים לפרויקטים הנדסיים
מכרז מס 2020/2 – מתן שירותי לווי מנהלי כלכלי ופדגוגי מוס"ח בשפרעם exit_to_app מילוי טופס מכרז מס 2020/2 – מתן שירותי לווי מנהלי כלכלי ופדגוגי מוס"ח בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מכרז מס 2020/2 – מתן שירותי לווי מנהלי כלכלי ופדגוגי מוס"ח בשפרעם
מכרז מס' 2020/1 – מתן שירותי מערכות מידע לחינוך על יסודי במוסדות עיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס מכרז מס' 2020/1 – מתן שירותי מערכות מידע לחינוך על יסודי במוסדות עיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מכרז מס' 2020/1 – מתן שירותי מערכות מידע לחינוך על יסודי במוסדות עיריית שפרעם