מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
مناقصة - מכרז מס' 46/2023 - הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 46/2023 - הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 46/2023 - הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים
مناقصة- מכרז 39/2023 עבודות מתזים במבנה מתנ"ס אלחורש ומרכז גיל רך בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 39/2023 עבודות מתזים במבנה מתנ"ס אלחורש ומרכז גיל רך בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 39/2023 עבודות מתזים במבנה מתנ"ס אלחורש ומרכז גיל רך בשפרעם
مناقصة - מכרז 38/2023 - פינוי מתחם ריכוז פסולת בשטח שיפוט עיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 38/2023 - פינוי מתחם ריכוז פסולת בשטח שיפוט עיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 38/2023 - פינוי מתחם ריכוז פסולת בשטח שיפוט עיריית שפרעם
مناقصة - מכרז מס' 37/2023 - מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות חינוך בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז מס' 37/2023 - מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות חינוך בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז מס' 37/2023 - מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות חינוך בשפרעם
مناقصة - מכרז (חוזר) 3/2023 - איסוף ופינוי אשפה ביתית, פסולת גושית וגזם משטח שיפוט עיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז (חוזר) 3/2023 - איסוף ופינוי אשפה ביתית, פסולת גושית וגזם משטח שיפוט עיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז (חוזר) 3/2023 - איסוף ופינוי אשפה ביתית, פסולת גושית וגזם משטח שיפוט עיריית שפרעם
مناقصة- מכרז 30/2023 - טיפול בשיקים חוזרים exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 30/2023 - טיפול בשיקים חוזרים arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 30/2023 - טיפול בשיקים חוזרים
اعلان - الانضمام الى سجل المقاولين ومزودي خدمات exit_to_app מילוי טופס اعلان - الانضمام الى سجل المقاولين ومزودي خدمات
مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז) exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז) arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז)
تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום exit_to_app מילוי טופס تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום
مناقصة מכרז 18/2022 - עבודות השלמה במוקד העירייה exit_to_app מילוי טופס مناقصة מכרז 18/2022 - עבודות השלמה במוקד העירייה arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة מכרז 18/2022 - עבודות השלמה במוקד העירייה