מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
مناقصة - מכרז 26/2022 עבודות השלמה במגרש אלבסליה exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 26/2022 עבודות השלמה במגרש אלבסליה arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 26/2022 עבודות השלמה במגרש אלבסליה
مناقصة מכרז מס' 23/2022 - הסעות ילדי רווחה בעיריית שפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة מכרז מס' 23/2022 - הסעות ילדי רווחה בעיריית שפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة מכרז מס' 23/2022 - הסעות ילדי רווחה בעיריית שפרעם
مناقصة מכרז מס' 21/2022 - עבודות שיפוצים, בטיחות ונגישות בבי"ס אלנור בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة מכרז מס' 21/2022 - עבודות שיפוצים, בטיחות ונגישות בבי"ס אלנור בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة מכרז מס' 21/2022 - עבודות שיפוצים, בטיחות ונגישות בבי"ס אלנור בשפרעם
__מכרז 2022 - 24 - שירותים משפטיים - טיוטא מי שמעוניין להשתתף במכרז נדרש לרכוש את מסמכי המכרז מלשכת מנכ"ל העירייה exit_to_app מילוי טופס __מכרז 2022 - 24 - שירותים משפטיים - טיוטא מי שמעוניין להשתתף במכרז נדרש לרכוש את מסמכי המכרז מלשכת מנכ"ל העירייה arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF __מכרז 2022 - 24 - שירותים משפטיים - טיוטא מי שמעוניין להשתתף במכרז נדרש לרכוש את מסמכי המכרז מלשכת מנכ"ל העירייה
مناقصة - מכרז 24/2022 - מתן שירותי ייצוג וטיפול משפטי ותוצאה לפועל לגביית חובות העירייה exit_to_app מילוי טופס مناقصة - מכרז 24/2022 - מתן שירותי ייצוג וטיפול משפטי ותוצאה לפועל לגביית חובות העירייה arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة - מכרז 24/2022 - מתן שירותי ייצוג וטיפול משפטי ותוצאה לפועל לגביית חובות העירייה
עובד ביקורת בכיר exit_to_app מילוי טופס עובד ביקורת בכיר arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF עובד ביקורת בכיר
פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני )"שיטור עירוני"( exit_to_app מילוי טופס פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני )"שיטור עירוני"( arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני )"שיטור עירוני"(
מכרז חיצוני 33/2022 (חוזר) exit_to_app מילוי טופס מכרז חיצוני 33/2022 (חוזר) arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF מכרז חיצוני 33/2022 (חוזר)
مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז) exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז) arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 22/2022 עבודות אחזקת כבישים (אספלט, מצעים, מדרכות וניקוז)
تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום exit_to_app מילוי טופס تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF تمديد/הארכה - مناقصةמכרז 19/2022- אספקת, התקנת ואחזקת מכונות צילום