פתקים לרשימות למועצת העירייה

حرر في تاريخ :2/13/2024
לפתיחת המסמך לחץ כאן
طباعه