הפעלת תוכנית 360 לילדים ונוער בסיכון

حرر في تاريخ :2/11/2023

 

הפעלת תוכנית 360 לילדים ונוער בסיכון

מזה כ- 11 שנים מופעלת בעיריית שפרעם  תוכנית 360 לילדים ונוער בסיכון, כאשר עיקר מטרתה של התוכנית לצמצם את היקף מצבי הסיכון בקרב ילדים ובני נוער ואת חומרתם, ולהביא לשינוי מקיף בדרכי הטיפול של החברה הישראלית בילדים אלה ובמשפחותיהם.

ילדים ובני נוער בסיכון חיים במצבים המסכנים אותם במשפחותיהם ובסביבתם וכתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות הילד ב- 7 תחומי חיים שהם:

1.     קיום פיזי, בריאות והתפתחות

2.     השתייכות למשפחה

3.     למידה ורכישת מיומנויות

4.     רווחה ובריאות רגשית

5.     השתייכות והשתתפות חברתית

6.     הגנה מפני אחרים

7.     הגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם

תוכנית 360 בשיתוף של 5 משרדים ממשלתיים: הרווחה, החינוך, הבריאות, הקליטה והעלייה ומשרד ביטחון פנים ובשנים האחרונות מפעל הפיס מימן את חלק העירייה בהפעלת התוכנית.

כל המשאבים נועדו לפיתוח מענים והתערבויות בקהילה, אשר חולקו לפי הצרכים הקיימים ביישוב לאוכלוסיות בסיכון בכל שכבות הגיל, החל מגיל הלידה עד 18.

طباعه