הפעלת תוכנית "קרב" בשפרעם

حرر في تاريخ :2/11/2023

                                                          

 

הפעלת תוכנית קרב בשפרעם

 

בשנת הלימודים תשפ"ב משרד החינוך הפעיל בשפרעם תוכנית קרב,  ומפעל הפיס ממן את חלק העירייה בהפעלת  התוכנית.

תוכנית קרב פועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך. התוכנית מופעלת על ידי החברה למתנ"סים והעמותה לתפנית בחינוך מייסודה של קרן רש"י ופועלת ב-114 רשויות.

התוכנית פותחת את מערכת החינוך הפורמלי לתכניות העשרה ייחודיות, לתחומי למידה חדשים, לדרכי הוראה ולמדריכים שונים ומגוונים ונותנת מענה למגזרים השונים בחברה הישראלית בדגש על פריפריה חברתית גיאוגרפית ואוכלוסיות מוחלשות. תוכנית קרב מקדמת נושאים חברתיים-חינוכיים בעלי חשיבות לאומית כגון קליטת עליה, מניעת אלימות, העלאת המודעות לתחום הסביבה ומעצימה את  הגורמים הקשורים בחינוך הילד באמצעות  שיתוף הקהילה – רשויות מקומיות, מחלקות חינוך וכיו"ב, חיזוק מסגרות חינוכיות – בתי-ספר וגני-ילדים והגברת מעורבות הורים.


התוכנית שמה לעצמה למטרה להבנות  דיאלוג מתמיד ושיתוף פעולה בין כל השותפים לעשייה החינוכית,  לפתח ולחזק את האוטונומיה של הילד ושל המוסד החינוכי וליצור תנאים למימושה  ולהוסיף שעות להארכת יום הלימודים, להרחבת תכנית הלימודים ולהעשרתה. 

אופני פעולת תוכנית קרב:


תוכניות העשרה והעצמה במסגרת יום הלימודים -  תכניות העשרה ייחודיות, דרכי הוראה חווייתיות ומרתקות ותחומי למידה ויצירה חדשים בבתי-הספר היסודיים ובגני-הילדים במסגרת יום הלימודים. וכן פעילויות תומכות למידה, פעילויות הורים וצוותי חינוך וכפועל יוצא הארכת יום הלימודים. 

 גני צהריים - יום לימודים ארוך בגנים העירוניים (גילאי 5-3) עד השעה 16:30. במסגרתו מתקיים סדר יום קבוע , פעילויות דידקטיות ופדגוגיות בהנחיית גננות, שעות העשרה מגוונות, פעילויות של כישורי חיים וארוחת צהריים חמה. 

  

הרשת החברתית - תמיכה בילדים ובילדות במצוקה תוך התמקדות בבתי- ספר המשרתים אוכלוסיות מוחלשותבפריפריה החברתית גיאוגרפית. 

 

הרשת הירוקה - חינוך למעורבות ולאקטיביזם סביבתי בשיתוף מרכז השל לחינוך ולמנהיגות סביבתית, במטרה להציב את הנושא החברתי-סביבתי על סדר היום של ספר והקהילה.  

  

طباعه