פרסום חיצוני 20/2024 (חוזר 2) - רכז/ת חברתי/ת ברשת מקומית קהילה לדורות

وظائف

פרסום חיצוני 20/2024 (חוזר 2) - רכז/ת חברתי/ת ברשת מקומית קהילה לדורות

פרסום חיצוני 20/2024        (חוזר 2)                                               12.07.2024

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: רכז/ת חברתי/ת ברשת מקומית קהילה לדורות

דירוג ודרגה: מח"ר 37-39 או  דירוג מנהלי (7-9)

אחוז משרה: 50%

תיאור התפקיד:

תיאור התפקיד:

א .מיפוי  ואיתור אזרחים וותיקים בשכונה /עיר.

ב. הוצאה לפועל של פעילויות פיסית ומקוות

ג. ליווי שירותים בגישה הקהילתית .

ד. ריכוז פרויקטים בעבודה עם מתנדבים ופעילים

ה. סיוע לרכז דיגיטלי בעריכת מיפוי אוריינות דיגיטלית.

תנאי סף:

  1. סטודנט או בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות במדעי החברה שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .
  2. חצי שנה ניסיון לפחות בהפעלת תוכניות ופרויקטים חברתיים.

כפיפות: כפיפות  למנהל/ת התוכנית רשת מקומית קהילה לדורות

דרישות נוספות וכישורים:

  • יכולות תקשורת בינאישית גבוהה
  • יכולת ניהול עצמית על פי יעדים ותוכנית עבודה
  • יחסי אנוש טובים ויכולת גבוהה להשתלבות בצוות רב תחומי
  • רצון להשתלב בתחום הזיקנה

 

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש באופן ידני בשעות קבלה במחלקת משאבי אנוש או   במייל   cv@shf.org.il        וזאת עד למועד  אחרון יום שישי 19.07.2024

 

הערה : מועד הראיון למכרז יתקיים בתאריך 23.07.2024 , החל משעה 09:30.

 

 

 

 

 

נאהד ח'אזם

ראש עיריית שפרעם