מכרז מס' 18.2024 (חוזר 1) - מנהל מוביליות רשותי

وظائف

מכרז מס' 18.2024 (חוזר 1) - מנהל מוביליות רשותי

מכרז חיצוני 18/2024     (חוזר 1)                                                 07.06.2024

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: מנהל מוביליות רשותי

דירוג ודרגה: מח"ר 37-39

אחוז משרה: 100%

תיאור התפקיד:

ניהול כלל המהלכים בתוכנית לקידום מוביליות חברתית-כלכלית ברשות המקומית על אגפיה ומחלקותיה, תוך שיתוף כל הגורמים המקצועיים. ייזום וליווי של תהליכים משותפים(תכנון אסטרטגי, יצירת שותפויות ושיתוף ציבור, הכשרות ויישום תכניות עבודה) מתוך ראייה רחבה של חמשת תחומי החיים, רצף הגילאים והאקוסיסטם הרשותי, בתשומת לב להיבטי רווחה וקהילה.

תחומי אחריות עיקריים:

1.       תכלול שלב המיפוי והתכנון האסטרטגי ברשות

2.       יישום התוכנית האסטרטגית-בניית תכנית עבודה רשותית

3.       מיצוב-הטמעת שפת המוביליות בעשייה הרשותית.

4.       בכל שלבי התכנית-מיפוי ואבחון,תכנון אסטרטגי ויישום יש לשים דגש על היבטי רווחה וקהילה בקידום מוביליות חברתית-כלכלית.

תנאי סף:

  1. בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .
  2. לפחות שנתיים ניסיון בהובלת תהליכים חברתיים.

כפיפות: מנהל לשכת הרווחה או מי מטעמו

דרישות נוספות וכישורים:

·         השתתפות בהכשרה ייעודית לתפקיד שתתקיים במרכז הארץ.

·         יכולת הובלה של תהליכים בשלבי תכנון ויישום בהתאם לתוכניות עבודה

·         יכולת יצירה ואחזקה של שותפויות

·         שליטה בתוכנות אופס ויישומי מחשב

·         כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית. יתרון לשפה נוספת

יתרון להכרות עם מנגנוני העבודה במגזר הציבורי

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש באופן ידני בשעות קבלה במחלקת משאבי אנוש או   במיל   cv@shf.org.il        וזאת עד למועד  אחרון יום שישי  14.06.2024

 

 

נאהד ח'אזם

ראש עיריית שפרעם