פרסום חיצוני 17/2024 (חוזר 1) - עו"ס מנהל/ת רשת מקומית-קהילה לדורות.

وظائف

פרסום חיצוני 17/2024 (חוזר 1) - עו"ס מנהל/ת רשת מקומית-קהילה לדורות.

                                     עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   17/2024  (חוזר 1)                                  04.06.2024

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למשרה הפנויה הבאה:

 

שם המשרה : עו"ס מנהל/ת רשת מקומית-קהילה לדורות. 

אחוז משרה : 100% .

תיאור המשרה  בקצרה:

ניהול ותפעול התוכנית ברשות המקומית כולל בקרה ותכנון מול ביצוע, הקמת וועדת היגוי וביצוע אשר תלווה את יישום התוכנית וניהול עבודתה, מנהל תהליכי התערבות קהילתיים של תיווך- ייזום ופיתוח מענים, מקדם מעורבות ושותפות חברי הקהילה לקבלת החלטות ולפרו-אקטיביות, ניהול שותפויות, אחריות להיבטים אדמיניסטרטיביים, ניהול מקצועי של צוות הרכזים.

תנאי סף:

  1. בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .
  2. רישום בפנקס העובדים  הסוציאליים.
  3. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון של שנה בתחום עבודה קהילתית.

דרישות נוספות:

יכולת תקשורת בינאישית גבוהה, יכולת עבודה עצמאית ובצוות, נכונות ללמידה ולקבלת הדרכה, יחסי אנוש טובים ויכולת גבוהה להשתלבות בצוות רב תחומי.

 

דירוג ודרגה : עו"ס ללא ניהול  (לפי רפורמת השכר החדש שהחלה ב-1/9/2022 )

תנאי עבודה : בהתאם לדרישות המקצועיות הנדרשות על ידי המשרד המתקצב את התוכנית, ודרישות מנהל מחלקת הרווחה. 

התפקיד כולל עבודה בשעות בלתי שגרתיות

כפיפות: מנהל לשכת הרווחה או מי מטעמו

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש באופן ידני בשעות קבלה במחלקת משאבי אנוש או   במיל   cv@shf.org.il        וזאת עד למועד  אחרון יום שלישי 18.06.2024

 

נאהד חאזם

ראש עיריית שפרעם