הקצאת מקרקעין להקמת מרכז תרבות רב תכליתי שיכלול בית לוויות לנשים

العطاءات