הקצאת מבנה להפעלתו מעון יום אלבורג' בשפרעם

العطاءات