עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 9/2024

وظائف

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 9/2024

                      

                                              עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   9/2024                                                      27.1.2024

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למשרה הפנויה הבאה:

שם המשרה : עובד סוציאלי מנהל מרכז גישור ודיאלוג בקהילה

אחוז משרה 75%

תיאור המשרה :  עבודה על צמצום תופעות האלימות בקהילה והתמודדות עם מצבי משבר וסכסוכים בקהילה בדרכים של גישור, יישוב סכסוכים, קידום דיאלוג קהילתי, בניית הסכמות בקהילה המבוססת על התארגנות קהילתית של תושבים.

 גיוס מגשרים פעילים ומתנדבים  בשותפות עם אנשי מקצוע וארגונים בקהילה.   ניהול משאבים וגיוס תקציבים והנעת פרוייקטים  וכו'.

 דירוג ודרגה : עו"ס ללא ניהול  לפי רפורמת השכר החדש שהחלה ב-1/9/2022

כפיפות: מנהל לשכת הרווחה או מי מטעמו

תנאי סף :

  * בעל תואר אקדמאי (עדיפות לעבודה סוציאלית עם התמחות קהילתי, משפטים, מנהל ציבורי ו/או יישוב סכסוכים), שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים למועמדים בעלי תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית.

*  ניסיון ניהולי של שנה לפחות בארגונים חברתיים .

* ניסיון של שנה לפחות בפיתוח והנעה של פרויקטים קהילתיים

* ניסיון של שנה לפחות בהדרכה והנחייה

 * רקע בהנחיית תהליכים קהילתיים בפרקטיות של דיאלוג קהילתי/בניית הסכמות/גישור/יישוב סכסוכים בהסכמה.

* יכולת ליזום ולנהל שותפויות מגוונות , בעל תפיסת עולם המקדמת ערכים של דמוקרטיה, סבלנות, הידברות, כבוד ושלום, יחסי אנוש מצוינים ויכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה.

 * בעל כישורי ניהול והנחייה של מתנדבים,  יכולת לנהל משאבים ולגייס תקציבים,  גמישות בשעות העבודה ושליטה במחשב וביישומי WORD

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה , אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שלישי 30.1.2024  בשעה 12:00.

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם