מכרז חיצוני 53/2023

وظائف

מכרז חיצוני 53/2023

بلدية شفا عمرو                                          עיריית  שפרעם          قسم القوى العاملة                             hr@shf.org.il          מחלקת משאבי אנוש

9059124-04  '                    6                9059102–04                     * 3      מיקוד  2020000

....................................................................................................................................................

 

מכרז חיצוני 53/2023

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: מנהל רשותי לתוכנית זקנה מיטבית

דירוג ודרגה: אקדמיים – מנהל מחלקה 39-41

אחוז משרה: 100%

 • המשך והיקף העסקה תלוי בתקציב ואישור המשרד/הגורם הממן.

תיאור תפקיד:

•הובלת פעילות המהלך בשפרעם בנושא הזדקנות בין השאר תוך ניהול  ועדות היגוי בהובלת מנכ"ל הרשות או מי מטעמו והובלה של ועדות וצוות מקצועיים רב אגפיים ברשות, והובלת הרשות לעבודה רב אגפית .

•אחריות על סיום כתיבת התוכנית האסטרטגית של  שפרעם  בנושא הזקנות מיטבית האוכלוסייה בהתאם למדדי המהלך.

•בניית וביצוע של תכנית יישום ותוכניות עבודה רב שנתיות לצוותים ומעקב אחר יישומה, ליווי ובקרה על יישום כלל מרכיבי המהלך , בניית תקציב לתוכנית האסטרטגית ותוכניות היישום וניהול תקציב המהלך.

•עבודה משותפת עם יועץ הרשות שמונה על ידי הג'וינט

•ריכוז הפעילות מול מטה המהלך בג'וינט , עבודה כחלק מצוות ארצי של מנהלי מהלכים ברשויות

•השתתפות בהכשרות שוטפות של הג'וינט במכרז הארץ ובירושלים ועבודה כחלק מצוות מנהלים ארצי

תנאי סף:

 • בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .
 • לתואר שני יתרון משמעותי , עדיפות לבוגרי תוכניות מנהיגות דוגמת בית ספר למנהיגות מנדל  , צוערים לשלטון המקומי, מעוז ועוד
 • ניסיון ניהולי בעבודה מערכתית ורב אגפית ברשויות מוניציפליות לתקופה של לפחות שנה.
 • יתרון לידע וניסיון קודם בתחום הזיקנה
 • יכולות בין אישיות גבוהות וניסיון בהובלת שיתופי פעולה רחבים
 • בעל כריזמה ויכולת ביצוע.
 • הבנה וניסיון בהובלת פרויקטים ארוכי טווח של לפחות שנה .
 • בעל ראיה מערכתית ואסטרטגית. 
 • שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת (EXCEL, PPT, WORD, OUTLOOK)- חובה.
 • יכולת ניסוח בכתב ובעל פה ברמה גבוהה בערבית ועברית, עברית -חובה , באנגלית - יתרון.

 

•              הכשרות יעשו על ידי הג'וינט ודורשות הגעה לאזור ירושלים והמרכז .

כפיפות:

 מנכ"ל העירייה וגם ניהול מקצועי בשותפות עם צוות המהלך הארצי בג'וינט אשל .

 

הנחיות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

 

 

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון או ראיון מוקדם למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

 הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שישי 15.12.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם