פרסום חיצוני 51/2023- מדריך מלווה עובד סוציאלי מרכז קשר הורים ילדים

وظائف

פרסום חיצוני 51/2023- מדריך מלווה עובד סוציאלי מרכז קשר הורים ילדים

                                            4.12.2023


  עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   51/2023      (הארכה)                                                        


בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למשרה הפנויה הבאה:


שם המשרה :מדריך מלווה עובד סוציאלי מרכז קשר הורים ילדים. 

אחוז משרה :  14%   (25 שעה בחודש  )

דירוג: מנהלי (4-6)

תיאור המשרה  בקצרה:

מלווה מפגשים המתקיימים במרכז קשר.

מסייעת לעו"ס המרכז במפגשים המתקיימים במרכז.

תנאי סף:

12 שנות לימוד.

בעלת ניסיון עבודה עם הורים וילדיהם..

יכולת לקבל הדרכה, ולפעול ע"פ נהלי המכרז, והמחלקה לשירותים חברתים.

יכולות עבודה בשעות לא שגרתית.

כפיפות: מנהל לשכת הרווחה.

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה , אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

קיים טופס מיוחד להגשת מועמדות  שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  , הבקשה למשרה תוגש באמצעות  

המייל  hr@shf.org.il        או במסירה אישית במשרד מש"א בעירייה   עד למועד אחרון 09.12.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם