עיריית שפרעם /פרסום חיצוני מס' 47/2023- קליטת מורה

وظائف

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני מס' 47/2023- קליטת מורה

20.11.2023

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני  מס' 47/2023

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למורים  בכל בתי ספר תיכוניים בעיר, במקצועות הבאים:

מתמטיקה, דת אסלאמי

היקף המשרה :  אחוז המשרה ייקבע בהתאם לדרישת בית הספר, תקציב ותקן מאושר על ידי משרד החינוך.

דירוג ודרגה : הוראה לפי נתוני העסקה משרד החינוך

תקופת המינוי : מינוי זמני קצוב , ממלא מקום מורה בחופשת לידה.

תנאי סף :

תואר ראשון B.Sc או B.A לפחות (תעודות  B.Ed.  או M.Ed.  לא יתקבלו) במקצוע  הלימוד  וגם תעודת הוראה על יסודי שמתאימה למקצוע ההוראה הנדרש.

 

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור/נתוני העסקה או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום חמישי 23.11.2023

עורסאן יאסין  

 ראש עיריית שפרעם

 

 

 

פרסום חיצוני 51/2023- מדריך מלווה עובד סוציאלי מרכז קשר הורים ילדים

                                              עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   51/2023                                                                     4/12/2023

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למשרה הפנויה הבאה:

 

שם המשרה :מדריך מלווה עובד סוציאלי מרכז קשר הורים ילדים. 

אחוז משרה :  14%   (25 שעה בחודש  )

דירוג: מנהלי (4-6)

תיאור המשרה  בקצרה:

מלווה מפגשים המתקיימים במרכז קשר.

מסייעת לעו"ס המרכז במפגשים המתקיימים במרכז.

תנאי סף:

12 שנות לימוד.

בעלת ניסיון עבודה עם הורים וילדיהם..

יכולת לקבל הדרכה, ולפעול ע"פ נהלי המכרז, והמחלקה לשירותים חברתים.

יכולות עבודה בשעות לא שגרתית.

כפיפות: מנהל לשכת הרווחה.

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה , אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

קיים טופס מיוחד להגשת מועמדות  שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  , הבקשה למשרה תוגש באמצעות  

המייל  hr@shf.org.il        או במסירה אישית במשרד מש"א בעירייה   עד למועד אחרון 6.12.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם