מדריך מוגנות במרחב ציבורי - מדמ"צ

وظائف

מדריך מוגנות במרחב ציבורי - מדמ"צ

מכרז חיצוני מס' 19/2023  

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: מדריך מוגנות במרחב הציבורי (מדמ"צ)

דירוג ודרגה: חינוך ונוער

אחוז משרה: 30%.

תיאור תפקיד: המדמ"ץ הוא מדריך בלתי פורמאלי, שתפקידו להגביר את הנוכחות הבוגרת לאורך שעות הערב והלילה בזירות נבחרות במרחב הציבורי:

  1. פוליגונים או אזורים רלוונטיים – בהתבסס על מיפוי עירוני, זירות שאותרו כזירות בהן התגודדות בני נוער נקשרת לתופעות אלימות על סוגיה, ונדליזם, פגיעה באיכות חיים, שימוש בסמים ובאלכוהול.
  2. מרחבים ציבוריים – מגרשי ספורט, פארקים, חופים, מרכזים מסחריים וזירות נוספות בהן יש ריבוי של בני נוער וצעירים.
  3. במועדים ובתקופות בהם ישנה עלייה של מעורבות בני נוער בהתנהגויות מסכנות.
  4. המדמ"ץ פועל ליצירת קשר בלתי אמצעי עם בני נוער וצעירים, מהווה דמות בוגרת ומודל לחיקוי ומבסס את עצמו כמענה לבעיות הרלוונטיות למקום ולמועד בו הוא פועל.

תנאי סף:

  1. תעודת סיום 12 שנות לימוד לפחות.
  2. בעל ניסיון של לפחות שנה בהדרכת ילדים ובני נוער/ עבודת רחוב.
  3. בעלי יכולת תקשורת טובה עם ילדים ובני נוער וגם עבודה בשעות הערב והלילה.
  4. תואר ראשון – יתרון.

כפיפות: מנהלת מחלקת מניעת אלימות, סמים ואלכוהול או מי מטעמה

הנחיות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         תנאי ותקופת ההעסקה במשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 הבקשות תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שישי 19.5.2023

 

עורסאן יאסין

 ראש עיריית שפרעם