מפרט מכרז להכנת תכנית איחוד וחלוקה -שפרעם 11-12-13-16-20

العطاءات