הודעה מס' 1 - מכרז 5/2023 לביצוע סקר רישוי עסקים ולשטים מבוסס GIS

العطاءات