מערכת CRM רשותית ממוחשבת לניהול פניות ציבור כולל תשובות לשאלות הבהרה (1)+(2)

العطاءات

מערכת CRM רשותית ממוחשבת לניהול פניות ציבור

 

עיריית שפרעם

מכרז מס' 6/2023

מערכת CRM רשותית ממוחשבת לניהול פניות ציבור

כולל תשובות לשאלות הבהרות (1) + (2)

 

רכישת מסמכי המכרז

לקבלת בירור ופרטים  נוספים

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך:

 

400 ₪ (שלא יוחזר)

 

מאהר משעור – מנמ"ר העירייה

נייד: 0526009777

מייל:

cio@shf.org.il

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 5/4/2023

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

 

עורסאן יאסין / ראש העירייה