מפרט מכרז להכנת תכנית איחוד וחלוקה -2022-12-15-שפרעם 11-12-13-16-20

العطاءات