מפרט מכרז להכנת תכנית מפורטת -מתחם 15+17 2022-12-15

العطاءات