רכז חשבות שכר

وظائف

רכז חשבות שכר

עיריית שפרעם / פרסום מכרז פנימי מס 4/2022

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

כותרת תפקיד: רכז חשבות שכר

דירוג ודרגה: מנהלי/אקדמי  - 7 – 9/ 37 - 39

אחוז משרה: 100%

תיאור תפקיד:

·         ניהול תיקי עובדים

·         איסוף מסמכים רלוונטיים (תעודות השכלה, השתלמות וכדומה) ותיוקם בתיק העובד.

·         ביצוע הוראות פקודות שכר ומסירתם לביקורת חשב השכר.

·         ביצוע ויישום במערכת השכר כל הוראה ו/או כל דרישה בהתאם להנחיית ואישור חשב השכר.

·         מיון, ספרור ותיוק של מסמכי עובדים ומסמכי שכר המועברים ממשאבי אנוש ו/או מכל גורם אחר.

·         מיון ספרור ותיוק של מסמכים, הנחיות ועדכונים מגורמי חוץ

·         הנפקת אישורים עבור עובדים ועובדים לשעבר, בהתאם להנחיות הגזבר וחשב השכר.

·         יצירת קשר ושמירה על קשר עם גורמי חוץ בכל מה שקשור בתנאים סוציאליים, לרבות אחריות להעברת תשלומים למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פרישה, לקרנות השתלמות , לקופות גמל ולכל ארגון לניהול תגמולי עובדים.

 

תנאי סף:

השכלה 12 שנות לימוד.

·         ניסיון מקצועי – לפחות שנתיים ניסיון מקצועי בתפקידים דומים בתחום ניהול השכר בארגון.

·         עדיפות למסיימי קורס חשבי שכר.

·         שליטה ביישומי אופיס.

 

הערות כלליות והנחיות:

- העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה.

- בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים, המסמכים ו / או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו.

- העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכל שלב.

- התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

פניות יוגשו עם קורות חיים ותעודות ומסמכים הנדרשים במייל hr@shf.org.il עד תאריך 17/2/2022

לקבל טופס מועמדות נא לכנס לקישור https://bit.ly/3pIrzin

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה