מכרז מס' 2020/5 – הסבת קומת מרתף במבנה המתנ"ס למרכז גיל רך

العطاءات