מכרז חיצוני מס' 12/2024(פרסום חוזר 1) -מנהל/רכז מועדון תעסוקתי וגם חברתי לנפגעי נפש

وظائف

מכרז חיצוני מס' 12/2024(פרסום חוזר 1) -מנהל/רכז מועדון תעסוקתי וגם חברתי לנפגעי נפש

2.5.2024

מכרז חיצוני מס' 12/2024   (פרסום חוזר 1)

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: מנהל/רכז מועדון  תעסוקתי וגם חברתי לנפגעי נפש

דירוג ודרגה: מח"ר   7 – 9 או דירוג מקצועי אחר מתאים

אחוז משרה:  100%   

תיאור התפקיד:

1.יהיה אחראי להפעלת המועדון, בהתאם למדיניות משרד הבריאות, באמצעות צוות עובדים, עבור אוכלוסיית הפונים

2.יהיה אחראי לניהול המועדון מבחינה מקצועית, ארגונית, כספית ומנהלית, לפי הוראות שירותי בריאות הנפש, ותוך תיאום עם בעלי התפקידים במועדון

3. יהיה אחראי לתפקוד היעיל של צוות העובדים המועסק במועדון, הדרכתו והפעלתו, כולל: ניהול ישיבות צוות בהרכבים שונים ע"פ שיקול דעתו

4. יהיה אחראי לניצול יעיל של תקופת שהותם של מקבלי השירות במועדון, למען השגת היעדים השיקומיים הפרטניים תך ביסוס מיומנויות חיים.

5. יהיה אחראי לטיפוח הקשר המקצועי והתפקודי של המועדון עם השירותים החברתיים באזור וכל גורם ממשלתי וציבורי אחר, שהקשר עימו יכול לשפר את תפקוד המרכז ואת השירות לאוכלוסיית נפגעי הנפש במרכז המוגבלים.

6. יהיה אחראי לשלמות ותקינות רכוש המועדון הנמצא בשטחו.

 

תנאי סף- השכלה  ודרישות מקצועיות:

* בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות בתחום עבודה סוציאלית  או מרפא בעיסוק  או פסיכולוג קליני/שיקומי או אח מוסמך עם התמחות פסיכיאטרית , תואר שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים למועמדים בעלי תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית  .

דרישות ניסיון:

ניסיון עבודה מקצועי  – של  חמש שנים  לפחות , מתוכם שנתיים לפחות בתחום בריאות הנפש.

הכרת המערכת השיקומית בארץ, יכולת קיום יחסי אנוש תקינים ורגישות לצרכי הפרט, יכולת עבודה בצוות.

כושר ארגון וניהול , יכולת ליזום ולנהל מו"מ, בעלת הבנה טכנית .

  • דרישה נוספת –

מי שעונה על תנאי הסף לעיל, צריך לעבור ראיון קבלה מקדים עם מנהלת השיקום הפסיכיאטרי במחוז ועוזרת בקרה פסיכיאטר מחוזי  ו/או מי מטעמן. מעבר חיובי בראיון זה, הנו תנאי למעבר לשלב הבא והסופי של ראיון בפני וועדת הבחינה בעירייה.

כפיפות: מנכ"ל עיריית שפרעם

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

 

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin   , טופס הבקשה יוגש  באופן ידני במחלקת משאבי אנוש בעירייה או במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שישי 17.5.2024

 

נאהד חאזם 

   ראש העירייה