תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 14/2024 - מתן שירותי ניהול והובלת צוות חדשנות רשותי וקידום פרויקטים עבור עיריית שפרעם

מכרזים