מפרט מכרז להכנת תכנית מפורטת -מתחם 7א-7ב - 2022-12-15

מכרזים