בקשה להפחתת תשלום מס כללי עבור בית מגורים

טפסים נוספים

פרטים אישיים - למבקש
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
כתובת:
כתובת:
כתובת:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
שכיר / עצמאי - מלא טבלאות א 'וב'
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

שים לב: עובד - מצרף את תלושי השכר לחודשים 1 באוקטובר, 2 בנובמבר ו -1 בינואר 2019 דוח שנתי 106/2019

עצמאי - מצורף דוח הכנסה שנתי אחרון ממס הכנסה.

שים לב: עובד - מצרף את תלושי השכר לחודשים 1 באוקטובר, 2 בנובמבר ו -1 בינואר 2019 דוח שנתי 106/2019

עצמאי - מצורף דוח הכנסה שנתי אחרון ממס הכנסה.

שים לב: עובד - מצרף את תלושי השכר לחודשים 1 באוקטובר, 2 בנובמבר ו -1 בינואר 2019 דוח שנתי 106/2019

עצמאי - מצורף דוח הכנסה שנתי אחרון ממס הכנסה.

שים לב: עובד - מצרף את תלושי השכר לחודשים 1 באוקטובר, 2 בנובמבר ו -1 בינואר 2019 דוח שנתי 106/2019

עצמאי - מצורף דוח הכנסה שנתי אחרון ממס הכנסה.

(ב) מקורות הכנסה אחרים לאלה המוזכרים ברשימה (א) לעיל. (אל תרשום הכנסה בטבלה (א). עליך לציין את ההכנסה החודשית הממוצעת לחודשים אוקטובר - דצמבר 2019.
מקור סכום
ביטוח לאומי
מענק זיקה
פנסיה ממקום העבודה
קיצבת שארים
קיצבת נכות
שכר דירה
מילגות
תמיכת צה"ל
קיצבת תשלומים מחו"ל
פיצויים
הבטחת הכנסה
השלמת הכנסה
תמיכות
אחר
סה"כ
(ב) מקורות הכנסה אחרים לאלה המוזכרים ברשימה (א) לעיל. (אל תרשום הכנסה בטבלה (א). עליך לציין את ההכנסה החודשית הממוצעת לחודשים אוקטובר - דצמבר 2019.
מקור סכום
ביטוח לאומי
מענק זיקה
פנסיה ממקום העבודה
קיצבת שארים
קיצבת נכות
שכר דירה
מילגות
תמיכת צה"ל
קיצבת תשלומים מחו"ל
פיצויים
הבטחת הכנסה
השלמת הכנסה
תמיכות
אחר
סה"כ
(ב) מקורות הכנסה אחרים לאלה המוזכרים ברשימה (א) לעיל. (אל תרשום הכנסה בטבלה (א). עליך לציין את ההכנסה החודשית הממוצעת לחודשים אוקטובר - דצמבר 2019.
מקור סכום
ביטוח לאומי
מענק זיקה
פנסיה ממקום העבודה
קיצבת שארים
קיצבת נכות
שכר דירה
מילגות
תמיכת צה"ל
קיצבת תשלומים מחו"ל
פיצויים
הבטחת הכנסה
השלמת הכנסה
תמיכות
אחר
סה"כ
(ב) מקורות הכנסה אחרים לאלה המוזכרים ברשימה (א) לעיל. (אל תרשום הכנסה בטבלה (א). עליך לציין את ההכנסה החודשית הממוצעת לחודשים אוקטובר - דצמבר 2019.
מקור סכום
ביטוח לאומי
מענק זיקה
פנסיה ממקום העבודה
קיצבת שארים
קיצבת נכות
שכר דירה
מילגות
תמיכת צה"ל
קיצבת תשלומים מחו"ל
פיצויים
הבטחת הכנסה
השלמת הכנסה
תמיכות
אחר
סה"כ
אני מצהיר בזאת כי:
אני מצהיר בזאת כי:
אני מצהיר בזאת כי:
אני מצהיר בזאת כי:

הוראות:

1- צרף את המסמכים המתאימים הנדרשים להוכחת נכונות המידע. הבקשה לא תידון ללא צירוף המסמכים

2- את בקשת ההפחתה ימלא לפי סעיפים 5-9 אם ההפחתה לא ניתנה ישירות דרך העירייה, או אם הייתה טעות באומדן ההפחתה. בגין אלה אין צורך לצרף מסמכים.

פרטים אישיים - למבקש
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
כתובת:
כתובת:
כתובת:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
שכיר / עצמאי - מלא טבלאות א 'וב'
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

שים לב: עובד - מצרף את תלושי השכר לחודשים 1 באוקטובר, 2 בנובמבר ו -1 בינואר 2019 דוח שנתי 106/2019

עצמאי - מצורף דוח הכנסה שנתי אחרון ממס הכנסה.

שים לב: עובד - מצרף את תלושי השכר לחודשים 1 באוקטובר, 2 בנובמבר ו -1 בינואר 2019 דוח שנתי 106/2019

עצמאי - מצורף דוח הכנסה שנתי אחרון ממס הכנסה.

שים לב: עובד - מצרף את תלושי השכר לחודשים 1 באוקטובר, 2 בנובמבר ו -1 בינואר 2019 דוח שנתי 106/2019

עצמאי - מצורף דוח הכנסה שנתי אחרון ממס הכנסה.

שים לב: עובד - מצרף את תלושי השכר לחודשים 1 באוקטובר, 2 בנובמבר ו -1 בינואר 2019 דוח שנתי 106/2019

עצמאי - מצורף דוח הכנסה שנתי אחרון ממס הכנסה.

(ב) מקורות הכנסה אחרים לאלה המוזכרים ברשימה (א) לעיל. (אל תרשום הכנסה בטבלה (א). עליך לציין את ההכנסה החודשית הממוצעת לחודשים אוקטובר - דצמבר 2019.
מקור סכום
ביטוח לאומי
מענק זיקה
פנסיה ממקום העבודה
קיצבת שארים
קיצבת נכות
שכר דירה
מילגות
תמיכת צה"ל
קיצבת תשלומים מחו"ל
פיצויים
הבטחת הכנסה
השלמת הכנסה
תמיכות
אחר
סה"כ
(ב) מקורות הכנסה אחרים לאלה המוזכרים ברשימה (א) לעיל. (אל תרשום הכנסה בטבלה (א). עליך לציין את ההכנסה החודשית הממוצעת לחודשים אוקטובר - דצמבר 2019.
מקור סכום
ביטוח לאומי
מענק זיקה
פנסיה ממקום העבודה
קיצבת שארים
קיצבת נכות
שכר דירה
מילגות
תמיכת צה"ל
קיצבת תשלומים מחו"ל
פיצויים
הבטחת הכנסה
השלמת הכנסה
תמיכות
אחר
סה"כ
(ב) מקורות הכנסה אחרים לאלה המוזכרים ברשימה (א) לעיל. (אל תרשום הכנסה בטבלה (א). עליך לציין את ההכנסה החודשית הממוצעת לחודשים אוקטובר - דצמבר 2019.
מקור סכום
ביטוח לאומי
מענק זיקה
פנסיה ממקום העבודה
קיצבת שארים
קיצבת נכות
שכר דירה
מילגות
תמיכת צה"ל
קיצבת תשלומים מחו"ל
פיצויים
הבטחת הכנסה
השלמת הכנסה
תמיכות
אחר
סה"כ
(ב) מקורות הכנסה אחרים לאלה המוזכרים ברשימה (א) לעיל. (אל תרשום הכנסה בטבלה (א). עליך לציין את ההכנסה החודשית הממוצעת לחודשים אוקטובר - דצמבר 2019.
מקור סכום
ביטוח לאומי
מענק זיקה
פנסיה ממקום העבודה
קיצבת שארים
קיצבת נכות
שכר דירה
מילגות
תמיכת צה"ל
קיצבת תשלומים מחו"ל
פיצויים
הבטחת הכנסה
השלמת הכנסה
תמיכות
אחר
סה"כ
אני מצהיר בזאת כי:
אני מצהיר בזאת כי:
אני מצהיר בזאת כי:
אני מצהיר בזאת כי:

הוראות:

1- צרף את המסמכים המתאימים הנדרשים להוכחת נכונות המידע. הבקשה לא תידון ללא צירוף המסמכים

2- את בקשת ההפחתה ימלא לפי סעיפים 5-9 אם ההפחתה לא ניתנה ישירות דרך העירייה, או אם הייתה טעות באומדן ההפחתה. בגין אלה אין צורך לצרף מסמכים.

פרטים אישיים - למבקש
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
מין :
מצב משפחתי :
כתובת:
כתובת:
כתובת:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
מספר טלפון:
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
האם בבעלותך נכסים נוספים :
בעלות על רכב
סוג
שנת יצור
מספר רכב
שכיר / עצמאי - מלא טבלאות א 'וב'
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
1. המצב הכלכלי (שכיר / עצמאי - מילוי טבלאות (א) ו- (ב)
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
(א) אישור המעסיק והגרים איתו בבית והכנסתם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019
קרבה שם המשפחה השם הפרטי גיל מספר זהות מקום עבודה הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת