מתן שירותי ניהול והובלת צוות חדשנות רשותי וקידום פרויקטים עבור עיריית שפרעם

العطاءات